ឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង អភិបាលនៃគ​ណៈ​អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ អញ្ជើញធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌​មា​ន ស្ដីពី “វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការ​ងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលរដ្ឋបាលខេត្តកំ​ព​ង់ស្ពឺ”

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ នៅទីស្តីការ គណៈរដ្ឋមន្រ្តី ឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង អភិបាលនៃគណៈអ​ភិ​បាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ អញ្ជើញធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលរដ្ឋបា​លខេត្តកំពង់ស្ពឺ” ដែលរៀបចំ ដោយអង្គភាព អ្នកនាំពាក្យ រាជរដ្ឋាភិបាល។